Ред за отпускане на слухови апарати

РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СЛУХОВ АПАРАТ

Необходимите документи за отпускане на целева помощ от МТСП за закупуване на дигитални слухови апарати, съгласно Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания са:

1. Направление от личния лекар за УНГ-специалист.

2. С полученото направление се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на Медицински протокол.

  • За лица до 18 годинисе издава от специализирана ЛКК по УНГ-болести към клиниките на университетски МБАЛ (УМБАЛ) в градовете: София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Плевен.
  • За лица над 18 годинисе издава от специализирана ЛКК по УНГ-болести към клиника (отделение) по УНГ-болести при областни МБАЛ или университетска МБАЛ (УМБАЛ).

3. Медицинския протокола се подава заедно с Молба-декларация за отпускане на парична помощ в Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по местоживеенеза закупуване на 1 слухов апарат и 20 батерии ( за деца, учащи и студенти – 2 апарата и 40 батерии).

4. До 10 дни ще Ви бъде издадена Заповед за отпускане на социална помощ.

5. С получената Заповед в 2 екз. и изследването на слуха (аудиограмата от 
медицинския протокол), заповядайте за избор, настройка и получаване на 
нов дигитален слухов апарат HELIX в някой от слухопротезните ни центрове /вижте линка-Контакти/.

Единствено при нас ще намерите богата гама от над 15 модела цифрови слухови апарати, които са в ценовия лимит на отпуснатата Ви парична помощ.

Парични помощи отпускани от Дирекция за социално подпомагане за закупуване на цифрови слухови апарати:

Цифрови слухови апарати за неосигурени лица - 1 бр. на всеки 6 год. - 170 лв.
Цифрови слухови апарати за осигурени лица - 1 бр. на всеки 5 год. - 480 лв.
Цифрови слухови апарати за слухопротезиране на деца, учащи и студенти:
- Едностранно - 1 бр. на всеки 3 год. - 800 лв.
- Двустранно - 2 бр. на всеки 3 год. - 1600 лв.
Програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на лица, ползвали програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране, като деца, учащи и студенти:
– Едностранно: 1 брой на всеки 5 год. - 480 лв.
– Двустранно: 2 броя на всеки 5 год. - 960 лв.

Батерии за слухови апарати - 20 бр. всяка година - 1.20 лв./бр.